Cảnh Sát Người Máy - Android Cop Thuyết Minh (2014)
Cảnh Sát Người Máy - Android Cop Thuyết Minh (2014)
Cảnh Sát Người Máy - Android Cop Thuyết Minh (2014)

Cảnh Sát Người Máy - Android Cop


Diễn viên: Đang Cập Nhật


Thể loại: Viễn TưởngThời lượng: Full


Quốc gia: Âu MỹNăm phát hành: 2014Trạng thái: Thuyết Minh


Nội dung: Vào năm 2045, tại thành phố Los Angeles khi mà tất cả cánh sát con người đã được thay thế bằng các người máy, với chương trình đã được lập trình sẵn thì các Android cánh sát đã làm việc theo đúng nhiệm vụ của mình. Không cảm xúc, thương tiếc, cà chỉ biết đến mệnh lệnh.


Unknown2019-05-04 19:42:39
RSS Cảnh Sát Người Máy - Android Cop Thuyết Minh (2014)

Cảnh Sát Người Máy - Android Cop Thuyết Minh (2014)

vào năm 2045 tại thành phố los angeles khi mà tất cả cánh sát con người đã được thay thế bằng các người máy với chương trình đã được lập trình sẵn thì các android cánh sát đã làm việc theo đúng nhiệm vụ của mình không cảm xúc thương tiếc cà chỉ biết đến mệnh lệnhcảnh sát người máy,xem phim cảnh sát người máy,download cảnh sát người máy,xem online cảnh sát người máy hd,xem cảnh sát người máy nhanh,tai phim cảnh sát người máy,android cop,xem phim android cop,download android cop,xem online android cop hd,xem android cop nhanh,tai phim android cop