Cuộc Chiến Vàng Đen - Black Gold Thuyết Minh (2011)
Cuộc Chiến Vàng Đen - Black Gold Thuyết Minh (2011)
Cuộc Chiến Vàng Đen - Black Gold Thuyết Minh (2011)

Cuộc Chiến Vàng Đen - Black Gold


Diễn viên: Mark Strong, Antonio Banderas, Freida Pinto


Thể loại: can't connect database