Cuộc Tấn Công Vĩ Đại - The Great Hack Việt Sub (2019)Cuộc Tấn Công Vĩ Đại - The Great Hack Việt Sub (2019)
Cuộc Tấn Công Vĩ Đại - The Great Hack Việt Sub (2019)
Cuộc Tấn Công Vĩ Đại - The Great Hack Việt Sub (2019)
Cuộc Tấn Công Vĩ Đại - The Great Hack Việt Sub (2019)

Cuộc Tấn Công Vĩ Đại - The Great Hack


Diễn viên: Steve Bannon, Jamie Bartlett, Carole Cadwalladr


Thể loại: Drama MovieThời lượng: Full


Quốc gia: Âu MỹNăm phát hành: 2019Trạng thái: Việt Sub


Nội dung: Một bộ phim tài liệu của Netflix về Cambridge Analytica đã làm sáng tỏ một trong những vụ bê bối phức tạp nhất của thời đại chúng ta.


RSS Cuộc Tấn Công Vĩ Đại - The Great Hack Việt Sub (2019)