Genius Party - Shanghai Dragon, Deathtic 4 Việt Sub (2007)
Genius Party - Shanghai Dragon, Deathtic 4 Việt Sub (2007)
Genius Party - Shanghai Dragon, Deathtic 4 Việt Sub (2007)

Genius Party - Shanghai Dragon, Deathtic 4


Diễn viên: Doorbell, Limit Cycle, Happy Machine, Baby Blue


Thể loại: Tình CảmThời lượng: (7/7)


Quốc gia: Nhật BảnNăm phát hành: 2007Trạng thái: Việt Sub


Nội dung: An anthology produced by Studio 4°C. 1: Genius Party (Atsuko Fukushima). 2: Shanghai Dragon (Shoji Kawamori). 3: Deathtic 4 (Shinji Kimura). 4: Doorbell (Yuji Fukuyama). 5: Limit Cycle (Hideki Futamura). 6: Happy Machine (Masaaki Yuasa). 7: Baby Blue (Shinichiro Watanabe)


Unknown2015-12-01 12:51:12
RSS Genius Party - Shanghai Dragon, Deathtic 4 Việt Sub (2007)

Genius Party - Shanghai Dragon, Deathtic 4 Việt Sub (2007)

an anthology produced by studio 4°c 1 genius party atsuko fukushima 2 shanghai dragon shoji kawamori 3 deathtic 4 shinji kimura 4 doorbell yuji fukuyama 5 limit cycle hideki futamura 6 happy machine masaaki yuasa 7 baby blue shinichiro watanabegenius party,xem phim genius party,download genius party,xem online genius party hd,xem genius party nhanh,tai phim genius party,shanghai dragon,deathtic 4,xem phim shanghai dragon,deathtic 4,download shanghai dragon,deathtic 4,xem online shanghai dragon,deathtic 4 hd,xem shanghai dragon,deathtic 4 nhanh,tai phim shanghai dragon,deathtic 4,doorbell,limit cycle,happy machine,baby blue