Huyễn Ảnh Đặc Công - Hot War Thuyết Minh (1998)

mối quan hệ giữa ba người bạn trong ngành cảnh sách là cs tango và blue trong một lần vô tình tango đã bắn nhầm dẫn đến cái chết cho blue mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu của cs và tango tan vỡ họ từ bạn chí cốt trở thành kẻ thùhuyễn ảnh đặc công,xem phim huyễn ảnh đặc công,download huyễn ảnh đặc công,xem online huyễn ảnh đặc công hd,xem huyễn ảnh đặc công nhanh,tai phim huyễn ảnh đặc công,hot war,xem phim hot war,download hot war,xem online hot war hd,xem hot war nhanh,tai phim hot war