Lễ Trao Giải Kbs 2015 - Kbs Drama Awards Chưa Sub (2015)
Lễ Trao Giải Kbs 2015 - Kbs Drama Awards Chưa Sub (2015)
Lễ Trao Giải Kbs 2015 - Kbs Drama Awards Chưa Sub (2015)

Lễ Trao Giải Kbs 2015 - Kbs Drama Awards


Diễn viên: Kim Soo Hyun, Go Doo Shim, So Ji Sub, Chae Si Ra


Thể loại: Drama MovieThời lượng: Full


Quốc gia: Hàn QuốcNăm phát hành: 2015Trạng thái: Chưa Sub


Nội dung: Daesang: Kim Soo Hyun (Producers), Go Doo Shim (All About My Mom) - Top Excellent Awards (Diễn viên xuất sắc nhất): So Ji Sub (Oh My Venus), Chae Si Ra (Unkind Women) - Excellent Awards (long-length drama) (Diễn viên xuất sắc - phim dài tập): Kim Tae Woo (Jingbirok)


Unknown2019-06-29 14:42:27
RSS Lễ Trao Giải Kbs 2015 - Kbs Drama Awards Chưa Sub (2015)

Lễ Trao Giải Kbs 2015 - Kbs Drama Awards Chưa Sub (2015)

daesang kim soo hyun producers go doo shim all about my mom top excellent awards diễn viên xuất sắc nhất so ji sub oh my venus chae si ra unkind women excellent awards long length drama diễn viên xuất sắc phim dài tập kim tae woo jingbiroklễ trao giải kbs 2015,xem phim lễ trao giải kbs 2015,download lễ trao giải kbs 2015,xem online lễ trao giải kbs 2015 hd,xem lễ trao giải kbs 2015 nhanh,tai phim lễ trao giải kbs 2015,kbs drama awards,xem phim kbs drama awards,download kbs drama awards,xem online kbs drama awards hd,xem kbs drama awards nhanh,tai phim kbs drama awards,kim soo hyun,go doo shim,so ji sub,chae si ra