Mặt Trăng - Moon Thuyết Minh (2009)

bối cảnh của phim đặt ở tương lai khi cuộc khủng hoảng năng lượng ở trái đất đã được giải quyết ổn thỏa bằng một loại đá trên mặt trăng công ty lunar thuê sam bell lên mặt trăng làm việc trong hợp đồng 3 năm coi sóc việc khai thác loại đá nàymặt trăng,xem phim mặt trăng,download mặt trăng,xem online mặt trăng hd,xem mặt trăng nhanh,tai phim mặt trăng,moon,xem phim moon,download moon,xem online moon hd,xem moon nhanh,tai phim moon,sam rockwell,kevin spacey,dominique mcelligott