Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg Thuyết Minh (2018)
Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg Thuyết Minh (2018)
Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg Thuyết Minh (2018)

Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg


Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành


Thể loại: Hành ĐộngThời lượng: Full


Quốc gia: Hồng KôngNăm phát hành: 2018Trạng thái: Thuyết Minh


Nội dung: cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một phi vụ tiền giả động trời và bắt được Lee Man, một thành viên chủ chốt của đường dây tiền giả khi hắn đang chạy trốn sang Thái Lan. Các thanh tra cảnh sát đang nỗ lực tìm ra chân tưóng của Painter, kẻ chủ mưu đứng đầu băng đảng làm tiền giả từ lời khai của Lee Man.


Unknown2020-02-11 10:14:41
RSS Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg Thuyết Minh (2018)

Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg Thuyết Minh (2018)

cảnh sát hồng kông đã phá vỡ một phi vụ tiền giả động trời và bắt được lee man một thành viên chủ chốt của đường dây tiền giả khi hắn đang chạy trốn sang thái lan các thanh tra cảnh sát đang nỗ lực tìm ra chân tưóng của painter kẻ chủ mưu đứng đầu băng đảng làm tiền giả từ lời khai của lee manphi vụ tiền giả,xem phim phi vụ tiền giả,download phi vụ tiền giả,xem online phi vụ tiền giả hd,xem phi vụ tiền giả nhanh,tai phim phi vụ tiền giả,project gutenberg,xem phim project gutenberg,download project gutenberg,xem online project gutenberg hd,xem project gutenberg nhanh,tai phim project gutenberg,châu nhuận phát,quách phú thành