Thích Khách Liệt Truyện - Men With Swords Việt Sub (2016)Thích Khách Liệt Truyện - Men With Swords Việt Sub (2016)
Thích Khách Liệt Truyện - Men With Swords Việt Sub (2016)
Thích Khách Liệt Truyện - Men With Swords Việt Sub (2016)
Thích Khách Liệt Truyện - Men With Swords Việt Sub (2016)

Thích Khách Liệt Truyện - Men With Swords


Diễn viên: Lữ Vân Phong, Liên Thần Tường, Triệu Chí Vĩ


Thể loại: Cổ TrangThời lượng: (30/30)


Quốc gia: Trung QuốcNăm phát hành: 2016Trạng thái: Việt Sub


Nội dung: 4 nhân vật Công Tôn Kiên, Tề Chi Khản, Trọng Khôn Nghĩa và Mộ Dung Ly cùng con đường phò tá các vị vua của họ: Thiên Toàn vương Lăng Quang, Thiên Ki vương Giản Tần, Thiên Xu vương Mạnh Chương, Thiên Quyền vương Chấp Minh trong quá trình tranh đoạt thiên hạ.


RSS Thích Khách Liệt Truyện - Men With Swords Việt Sub (2016)