Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu - The Prequel Of Gold Convoyers Thuyết Minh (2013)Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu - The Prequel Of Gold Convoyers Thuyết Minh (2013)
Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu - The Prequel Of Gold Convoyers Thuyết Minh (2013)
Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu - The Prequel Of Gold Convoyers Thuyết Minh (2013)
Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu - The Prequel Of Gold Convoyers Thuyết Minh (2013)

Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu - The Prequel Of Gold Convoyers


Diễn viên: Ngô Kỳ Long, Vương Âu, Từ Hi Nhan, Mã Kinh Kinh, Cao Hùng, Quách Giá, Lưu Dũng


Thể loại: Võ ThuậtThời lượng: (10/10)


Quốc gia: Trung QuốcNăm phát hành: 2013Trạng thái: Thuyết Minh


Nội dung: câu chuyện nói về một hiệp đạo nổi danh khắp đại giang nam bắc, nhưng một lần hành hiệp trượng nghĩa thì ông đã thương vì chiến đấu với tên ma đầu hung ác, sao đó ông gặp được một chàng trai có duyên và cảm thấy bản thân mình đã quá già và quyết nhận anh ta làm đệ tử và truyền võ công cùng một tuyệt chiêu và báo vật lại cho anh để nói tiếp con đường của ông


RSS Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu - The Prequel Of Gold Convoyers Thuyết Minh (2013)