Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin Thuyết Minh (2014)Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin Thuyết Minh (2014)
Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin Thuyết Minh (2014)
Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin Thuyết Minh (2014)
Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin Thuyết Minh (2014)

Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin


Diễn viên: Hinh Tử, Trương Trác Văn, Sài Bích Vân, Trần Hạo Dân


Thể loại: Võ ThuậtThời lượng: (30/63)


Quốc gia: Trung QuốcNăm phát hành: 2014Trạng thái: Thuyết Minh


Nội dung: Vào Triều Minh năm Thiên Khởi, trong cuộc chiến tranh giành, tướng quân Nhật Bản Tiểu Trạch Chính Hùng bị yếu thế, hắn đã dẫn quân chạy đến vùng duyên hải Trung Quốc, liên kết với hải tặc gây họa cho Trung Quốc. Lúc đó, hoàng đế Minh triều còn nhỏ, Thái giám Vương Ký chuyên chính. Hắn âm mưu đoạt bị, hãm hại trung thần, hủy hoại triều đình. Từ Tử Hào là con của tổng binh Kinh Đô Từ Siêu. Cha cậu luôn muốn bảo vệ kỉ cương triều đình. Vì vậy cả nhà Tử Hạo đã bị Vương Kí hãm hại, chỉ có Tử Hào


RSS Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin Thuyết Minh (2014)