Thứ Sáu Ngày 13 Phần 8: Jason Tới Manhattan - Friday The 13Th Part Viii: Jason Takes Manhattan Việt Sub (1989)