Tight Rope - Nút Thừng Bện Chặt Việt Sub (1984)

tên gốc taito roopu タイトロープ tên tiếng trung 鋼索危情 tên tiếng việt nút thừng bện chặt tác giảmangaka natsume isaku người dịch akirayuuri timer editor gato specialtight rope,xem phim tight rope,download tight rope,xem online tight rope hd,xem tight rope nhanh,tai phim tight rope,nút thừng bện chặt,xem phim nút thừng bện chặt,download nút thừng bện chặt,xem online nút thừng bện chặt hd,xem nút thừng bện chặt nhanh,tai phim nút thừng bện chặt