Tranh Quyền Đoạt Vị - The Greatness Of A Hero Thuyết Minh (2009)
Tranh Quyền Đoạt Vị - The Greatness Of A Hero Thuyết Minh (2009)
Tranh Quyền Đoạt Vị - The Greatness Of A Hero Thuyết Minh (2009)

Tranh Quyền Đoạt Vị - The Greatness Of A Hero


Diễn viên: Trịnh Tắc Sỹ, Quách Thiện Ni, Liêu Bích Nhi, Lê Diệu Tường


Thể loại: Cổ TrangThời lượng: (20/20)


Quốc gia: Hồng KôngNăm phát hành: 2009Trạng thái: Thuyết Minh


Nội dung: Vào thời Võ chu, tể tướng Địch Nhân Kiệt (Trịnh Tắc Sỹ đóng) là một vị quan nổi tiếng cương chính liêm minh. Ông được nữ vương Võ Tắc Thiên (Trần Tú Châu đóng) hết lòng tin cẩn và được người đời tôn kính phong là “thanh thiên”. Cháu trưởng của Võ Hậu, Võ Thừa Tự (Lê Diệu Tường đóng) là một kẻ vô cùng hiểm độc và ích kỷ, luôn chực chờ cơ hội để hãm hại Địch đại nhân hòng chiếm đoạt ngôi thái tử.


Unknown2014-10-24 14:50:04
RSS Tranh Quyền Đoạt Vị - The Greatness Of A Hero Thuyết Minh (2009)

Tranh Quyền Đoạt Vị - The Greatness Of A Hero Thuyết Minh (2009)

vào thời võ chu tể tướng địch nhân kiệt trịnh tắc sỹ đóng là một vị quan nổi tiếng cương chính liêm minh ông được nữ vương võ tắc thiên trần tú châu đóng hết lòng tin cẩn và được người đời tôn kính phong là “thanh thiên” cháu trưởng của võ hậu võ thừa tự lê diệu tường đóng là một kẻ vô cùng hiểm độc và ích kỷ luôn chực chờ cơ hội để hãm hại địch đại nhân hòng chiếm đoạt ngôi thái tửtranh quyền đoạt vị thuyết minh,xem phim tranh quyền đoạt vị thuyết minh,download tranh quyền đoạt vị thuyết minh,xem online tranh quyền đoạt vị thuyết minh hd,xem tranh quyền đoạt vị thuyết minh nhanh,tai phim tranh quyền đoạt vị thuyết minh,the greatness of a hero thuyết minh,xem phim the greatness of a hero thuyết minh,download the greatness of a hero thuyết minh,xem online the greatness of a hero thuyết minh hd,xem the greatness of a hero thuyết minh nhanh,tai phim the greatness of a hero thuyết minh,trịnh tắc sỹ,quách thiện ni,liêu bích nhi,lê diệu tường