Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha - Assassin Glory Thuyết Minh (2018)Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha - Assassin Glory Thuyết Minh (2018)
Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha - Assassin Glory Thuyết Minh (2018)
Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha - Assassin Glory Thuyết Minh (2018)
Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha - Assassin Glory Thuyết Minh (2018)

Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha - Assassin Glory


Diễn viên: Đang Cập Nhật


Thể loại: Cổ TrangThời lượng: Full


Quốc gia: Trung QuốcNăm phát hành: 2018Trạng thái: Thuyết Minh


Nội dung: thể hiện nửa đời trước của Kinh Kha, trước khi hành thích tần vương


RSS Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha - Assassin Glory Thuyết Minh (2018)