Xác Chết Hồi Sinh - Unrest Thuyết Minh (2006)

nằm trong chùm phim after dark horror fest 8 films to die for bộ phim lấy nội dung câu chuyện xoay quanh 4 thực tập sinh y khoa trong một nhà xác nơi hằng ngày họ làm việc với những xác người nhưng cho đến 1 ngày 1 trong số 4 sinh viên đó chợt có những ảo giác lạxác chết hồi sinh,xem phim xác chết hồi sinh,download xác chết hồi sinh,xem online xác chết hồi sinh hd,xem xác chết hồi sinh nhanh,tai phim xác chết hồi sinh,unrest,xem phim unrest,download unrest,xem online unrest hd,xem unrest nhanh,tai phim unrest,joshua alba,scot davis,corri english